незаинтересованост

незаинтересованост
същ. - безразличие, апатия, индиферентност, безучастие, безгрижие, безгрижност, равнодушие
същ. - обективност, безпристрастие, неутралност, справедливост
същ. - непредубеденост, самостоятелност, незаангажираност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • апатия — същ. равнодушие, бездушие, безгрижие, безучастие, студенина, хладина, безстрастно, въздържаност, безсърдечие, незаинтересованост, безразличие, индиферентност, флегматичност, неутралност, отпуснатост, вялост същ. разсеяност същ. безчувственост,… …   Български синонимен речник

  • безгрижие — същ. охолност, волност, празнота, суетност същ. равнодушие, индиферентност, незаинтересованост, нехайство, небрежност, веселие същ. спокойствие, рахатлък …   Български синонимен речник

  • безпристрастие — същ. обективност, неутралност, безучастие, незаинтересованост, непредубеденост същ. справедливост същ. самостоятелност, незаангажираност …   Български синонимен речник

  • безразличие — същ. безучастие, равнодушие, апатия, незаинтересованост, индиферентност, безгрижие, отчужденост същ. безчувственост, неотзивчивост същ. хладност, хлад, хладина …   Български синонимен речник

  • безучастие — същ. равнодушие, безразличие, индиферентност, апатия, студенина, хладина, безгрижие, незаинтересованост, спокойствие, неутралност същ. разсеяност …   Български синонимен речник

  • въздържаност — същ. умереност, въздържание, мяра, трезвеност, трезвост, без излишества същ. задръжка, спирачка същ. неутралност, равнодушие, незаинтересованост, пасивност, апатия, сдържаност …   Български синонимен речник

  • индиферентност — същ. равнодушие, безучастно, пасивност, безразличие, апатия, апатичност, студенина, хладина, отчужденост същ. хладнокръвие, безчувственост, безжизненост, безстрастие същ. незаинтересованост, невъзмутимост същ. безгрижие, спокойствие, нехайство… …   Български синонимен речник

  • невмешателство — същ. ненамеса, неутралност същ. равнодушие, безучастно, пасивност, незаинтересованост, апатия, индиферентност …   Български синонимен речник

  • незаангажираност — същ. безпристрастие, незаинтересованост, непредубеденост, самостоятелност …   Български синонимен речник

  • непредубеденост — същ. безпристрастие, незаинтересованост, самостоятелност, незаангажираност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”